Op die bedrijven met minstens 50 melkkoeien neemt het aantal robots weliswaar toe, de stijging is het grootst bij bedrijven met meer dan 100 koeien. Uit het onderzoek van Agridirect blijkt verder dat 1 op de 4 boeren, 25 procen dus, bij vernieuweing van de melkstal kiezen voor een melkrobot. In 2006 was dat nog maar 9,5%.

Duitse melkveehouders met meer dan 200 koeien kiezen vaker voor traditionele melkstallen. Toch zijn ook deze grote veehouders geinteresseerd in melkrobots. In 2008 werd op bijna twee keer zoveel bedrijven als in 2009 een melkrobot geinstalleerd.