In samenwerking met de heer J.G.H. Majoor van mechanisatiebedrijf Kooijker van Dieren, Veenhuis Machines uit Raalte en gps leverancier Geometius is een nieuwe bemester ontwikkeld.
De bouwland bemester werkt de mest in twee verschillende dieptes in. De voorste tanden werken op ca 18 tot 20 centimeter diep met een tandafstand van 75 centimeter. Daarachter lopen 2 schijven waardoor de mest op 6 centimeter diep in hetzelfde spoor als de voorste tand terecht komt. De verdeling van de mestgift is 50 procent onder- en bovenin. Door de verdeling van de mest zou de maisplant dieper wortelen . Bijkomend voordeel zou zijn dat de plant door de diepere beworteling minder droogte gevoelig is.
De bemeste stroken worden met gps opgeslagen. Later kun je met gps op de exacte locatie waar bemest is ook zaaien. De mest in de bovenlaag dient als rijenbemesting. De kunstmest gift bij het zaaien zou achterwege kunnen blijven.

Gerelateerde artikelen