Favoriet

Elektronica

1 op de 5 melkveehouders heeft smartphone

Ruim een op de vijf (22,4 procent) Nederlandse melkveehouders heeft een smartphone. Daarnaast bezit 16 procent een tablet. 7,5 procent heeft zowel een smartphone als een tablet.


Dat blijkt uit onderzoek van AgriDirect onder meer dan achtduizend melkveehouders met minstens vijftig koeien.

Naarmate de grootte van het bedrijf toeneemt, neemt het percentage melkveehouders met een smartphone of tablet ook toe. Het bezit is het hoogst onder melkveehouders met honderd koeien of meer.

Akkerbouwers

Het percentage melkveehouders met een smartphone of tablet is vrijwel gelijk aan het percentage akkerbouwers dat beschikt over een van deze apparaten. Van de akkerbouwers heeft 21,6 procent een smartphone en 13,7 procent een tablet.

Bron: Nieuwe Oogst