Favoriet

Bedrijfsnieuws

DeLaval en Aeres Dronten gaan samenwerken

Het Aeres Praktijkcentrum Dronten en DeLaval Benelux bundelen krachten om verder te bouwen aan een praktijkleeromgeving voor onderwijs en bedrijfsleven die bijdraagt aan een moderne melkveehouderij. Het bestaande melkveebedrijf zal worden uitgebreid naar een totale capaciteit van circa 140 melkkoeien. Dat meldt DeLaval op haar website.

Het Aeres Praktijkcentrum Dronten en DeLaval Benelux bundelen krachten om verder te bouwen aan een praktijkleeromgeving voor onderwijs en bedrijfsleven die bijdraagt aan een moderne melkveehouderij. Het bestaande melkveebedrijf zal worden uitgebreid naar een totale capaciteit van circa 140 melkkoeien. Dat meldt DeLaval op haar website.

In de nieuwe opzet ontstaat er voor DeLaval een ‘farm management centre Benelux’ waarbij DeLaval en Aeres Praktijkcentrum Dronten gezamenlijk een programma gaan opzetten voor de training van medewerkers van DeLaval en studenten van groene onderwijsinstellingen. De helft van de melkkoeien zal in de traditionele melkstal handmatig worden gemolken en de andere helft volautomatisch. Op deze wijze ontstaat een unieke leeromgeving waarin ervaring kan worden opgedaan met de verschillende melksystemen.

Herd Navigator

De melkveestal van het Aeres Praktijkcentrum Dronten wordt, naast de melkrobot, uitgerust met geavanceerde managementapparatuur. Hiertoe behoren de online celgetalmeter OCC, activiteitsmeter en het ‘laboratorium’ die gezondheidsgegevens geeft over de individuele koe (Herd Navigator). Naast deze apparatuur wordt alles aangestuurd via één managementsysteem waardoor de veehouder volledige controle heeft over de bedrijfsprocessen. Voordeel is dat het bedrijf op afstand gemanaged kan worden waardoor studenten ook vanuit school gegevens kunnen halen.

Naast de uitbreiding van de bestaande stal ook binnenkort worden gestart met de bouw van een nieuwe stal. In deze stal komen circa 80 melkkoeien. De koeien van dit bedrijf staan zoveel als mogelijk in de wei

Gerelateerde artikelen