Favoriet

Melktechniek

MIA/Vamil-subsidie voor melkrobot

Bij het investeren in een melkrobot geldt de regeling met betrekking tot Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) grotendeels. Dat heeft de belastingrechter op 25 februari 2014 bepaald.

Het Gerechtshof Leeuwarden heeft vier innovatieve melkveebedrijven in een door Alfa gevoerde belastingprocedure in het gelijk gesteld. Dat meldt Alfa Accountants en Adviseurs op haar website.

De vier bedrijven hebben gezamenlijk een uniek stalconcept gerealiseerd. Vanwege de omvangrijke investeringen in het stalsysteem deden de bedrijven een beroep op de fiscale stimuleringsregelingen MIA/Vamil. Die regelingen stimuleren investeringen in een proefstal waardoor de emissie van ammoniak wordt beperkt.

Veel meer dan een melkmachine

De Belastingdienst oordeelde dat de stimuleringsregelingen niet van toepassing waren op de investeringen in de melkrobots. De regeling vermeldt namelijk dat subsidie via MIA/Vamil kan worden verkregen exclusief de niet voor het reduceren van emissies relevante onderdelen van de inrichting zoals melkmachine en melkkoeling. Omdat een melkrobot een melkmachine is, zou daarom geen recht op subsidie bestaan. De veehouders waren het daar niet mee eens. “De melkrobot is namelijk veel meer dan een melkmachine”, brachten zij in. Het is onder meer een managementsysteem voor mens en dier. Bovendien beperkt een melkrobot de ammoniakemissie.

Van belang is dat de leverancier van de melkrobots had aangegeven dat van de totale investering in de robot 15.000 euro betrekking had op het feitelijke melksysteem.
Rechtbank en Gerechtshof stelden de veehouders grotendeels in het gelijk. De investeringen in de melkrobots komen voor subsidie via MIA/Vamil in aanmerking, met uitzondering van de kosten van het feitelijke melksysteem. De mogelijkheid bestaat nog om de uitspraak van het Gerechtshof aan de Hoge Raad voor te leggen. Daarom is de uitkomst nog niet geheel zeker.

Gerelateerde artikelen