Favoriet

Melktechniek

Melkstroom splitsen met Afilab

Sinds 2006 is Afilab te koop, een bol met een NIR-sensor die na de melkmeter in de lange melkslang wordt geïnstalleerd en daar de gehalten aan vet, eiwit, lactose, het bloedgehalte, het celgetal en het ureumgetal van de melk analyseert. Veehouderij Techniek bezocht het melkveebedrijf van Afimilk in Israël.

De eerste melkveehouders in de Benelux die aan de slag gingen met Afilab waren de broers Pascal en Vincent Pirlot uit het Belgische Couvin. In 2008 installeerde de Belgische Afimilk-distributeur Packo Fullwood Afilab op hun bedrijf. Afilab gaf hen vooral informatie over diergezondheid. Die informatie was direct na het melken al beschikbaar. In één oogopslag zagen zij bijvoor­beeld of verminderde productie en verhoogde geleidbaarheid gepaard gingen met een verhoogd vetgehalte. Dan ging het telkens­ om stille tocht en niet om uier­ontsteking, zoals zij voordat ze werkten met Afilab wel aannamen.

In-time reactie

Ondertussen keek Afilab-ontwikkelaar Afimilk uit Israël al naar de mogelijkheden van het in-time reageren op de informatie die Afilab je geeft. Bij waarnemen van een te hoog celgetal of bloed in de melk kun je de melk direct en automatisch naar de dumpleiding sturen bijvoorbeeld. Of je kunt de melk op basis van de gehalten verdelen over twee melktanks. Maar waarom zou je dat willen doen?

Abonnees lezen het complete artikel in het januarinummer van vakblad Veehouderij Techniek.