Favoriet

Verzorging

Nieuwe Scariflex Max R6D2S3 van Joskin

De Belgische machinefabrikant Joskin introduceert een nieuwe beluchter, de Scariflex Max R6D2S3. De nieuwe Scariflex Max is uitgerust met 7 rijen van 3 verschillende werktuigen, waarvan de werkdiepte onafhankelijk ingesteld kan worden volgens de gevraagde werkzaamheden.

Om de grond te regenereren, is hij van agressievere tanden voorzien die dieper zullen werken. De niet-nodige werktuigen kunnen opgeheven worden. Een rij harde schrapers op veren maakt het mogelijk om molshopen en stapels uitwerpselen te verspreiden om zo het terrein vlak te maken. De tweede rij sleepschrapers zorgt voor de verspreiding van koemest, molshopen en stapels stalmest. Door de koemest te verspreiden, zullen de bemestingselementen verdeeld worden

Twee rijen veertanden zullen agressief werken door te verticuteren om zo het groeien en de opbrengst van de grond bevorderen. Dit zorgt dus voor de regeneratie en beluchting van de grond na de winter. Drie rijen triltanden aan de achterzijde zullen de mogelijke mossen en onkruiden uit het terrein halen.

Joskin2