Favoriet

Bedrijven

Minder uitbreidingsplannen bij melkveehouders

Van de Nederlandse melkveehouders heeft 15,4 procent uitbreidingsplannen. Dat blijkt uit de RundveeScanner 2016 van AgriDirect. Voor het vierde jaar op rij daalt het percentage.

Waar in 2012 nog 32,4 procent van de melkveehouders plannen had om het bedrijf uit te breiden, komt dit percentage dit jaar dus uit op minder dan de helft.

In het afgelopen jaar is het percentage melkveehouders met beëindigingplannen verdubbeld. Waar in 2015 1,4 procent plannen had om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen, geeft dit jaar 2,7 procent aan het bedrijf te willen beëindigen.

Opvolgers

Op 52,2 procent van de melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder rekent men op een opvolger. Bij 19,9 procent van de bedrijven staat de opvolger klaar om het stokje over te nemen en bij 32,3 procent is de opvolger al in de maatschap aanwezig.

Gerelateerde artikelen