Favoriet

Mesttechniek

ATH 2016: Veenhuis Nutriflow

Veenhuis uit Raalte introduceert op AgroTechniek Holland de Nutriflow. Het systeem analyseert met behulp van een NIR-sensor de mest in de tank wordt gepompt. Daardoor weet je besturing welke nutriëntengehaltes er in de mest zitten.

Veenhuis uit Raalte introduceert op AgroTechniek Holland de Nutriflow. Het systeem analyseert met behulp van een NIR-sensor de mest in de tank. Daardoor weet de besturing welke nutriëntengehaltes er in de mest zitten.

Als er gekozen wordt om stikstof te doseren, zal de pompcapaciteit worden aangepast aan de gehaltes. Ook als er variatie in de gehaltes is, wordt de capaciteit automatisch aangepast. Er kan op één parameter gedoseerd worden, maar variaties in de mestsamenstelling kunnen gecompenseerd worden door extra vloeibare meststof bij te doseren vanuit een separate tank naar de uitlopen van de bemester.

De machinebesturing meet en stuurt de dosering op bijvoorbeeld stikstof. Daarnaast wordt uitgerekend hoeveel van een andere nutriënt, bijvoorbeeld fosfaat, mag worden bijgemengd tot de optimale dosering bereikt wordt.

Veenhuis-nutriflow