Favoriet

Stallenbouw

Wel of geen Maatlat Duurzame Veehouderij?

Als de meerkosten beperkt zijn, is de keuze voor Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) snel gemaakt. Het loont fiscaal niet om daar bovenop nog meer geld te investeren in welzijn en milieu.

Tot 2016 voldeed 70 tot 80 procent van de nieuwe, vrijstaande melkveestallen aan de MDV. Nu is het iets minder, omdat de MDV-eisen per 1 januari 2016 zijn aangescherpt. Met nog maar drie vloeren of een luchtwasser kom je in aanmerking voor gunstige fiscale regelingen. Wie een stal zonder kelder of met een dichte vloer bouwt, kan de maatlat vergeten, tenzij een luchtwasser geïnstalleerd wordt.

Gering kostenverschil

Dat het kostenverschil tussen wel of geen MDV gering is, blijkt uit een rekenvoorbeeld van DLV. Voor een stal voor 79 koeien raamt DLV de extra kosten op 6.000 euro, Het fiscale voordeel kan voor deze melkveehouder echter oplopen tot bijna 89.000 euro bij een belastingdruk van 36,5 procent.

Handig invulformulier

Geen twee stallen en geen twee bedrijven zijn gelijk. Download dit (Excel) invulformulier. Daarin zijn onder meer de investering per dierplaats, het aantal plaatsen, het rente-percentage en de WOZ-waarde van de nieuwe stal in te vullen.

[meerinvakbladpromo tekst=”Het complete verhaal over de Maatlat Duurzame Veehouderij is te lezen in het decembernummer van vakblad Veehouderij Techniek.”]