Favoriet

Melktechniek

Melkrobot bij kwart Nederlandse melkveehouders

In de periode van 2006 tot en met 2017 is het aantal melkveehouders met melkrobots gestegen van 4,7 naar 25 procent. Dat blijkt uit de RundveeScanner 2017 van AgriDirect.

De categorie melkveehouders met 100 koeien of meer met een melkrobot steeg van 2006 tot en met 2017 het snelst. In 2006 maakte nog 8,6 procent van deze categorie gebruik van melkrobots. Dit is in 2017 gestegen naar 29,7 procent. Van de bedrijven met 50 tot 70 koeien en 70 tot 100 koeien heeft respectievelijk 21,5 en 20,5 procent melkrobots in de stallen.

De visgraatstal wordt steeds minder populair onder Nederlandse rundveebedrijven. In 2013 had nog 54,6 procent een visgraatstal. Dit jaar is het percentage gedaald naar 45,7 procent. De dalende trend, die begonnen is in 2013, zet zich voort in 2017. Ten opzichte van 2016 daalt het percentage met 1,6 procent. De visgraatstallen blijven echter nog steeds het populairste type melkstal. In de periode 2013 tot en met 2017 is het gebruik van side-by-side stallen gestegen van 13,7 naar 16,8 procent.

Gerelateerde artikelen