Favoriet

Mesttechniek

De With ontwikkelt mestpomp die water bijmengt

Landbouwmechanisatiebedrijf De With bouwt een mestpomp die ook water bijmengt. Tegelijkertijd houdt de pomp bij hoeveel water hij toevoegt en hoeveel mest er verpompt wordt.

Landbouwmechanisatiebedrijf De With bouwt een mestpomp die ook water bijmengt. Tegelijkertijd registreert de pomp hoeveel water wordt toegevoegt en hoeveel mest er verpompt wordt.

In een metalen kast, die je in de mixput van de mestkelder laat zakken, is een Doda centrifugaalpomp met een capaciteit van 180 kuub per minuut gemonteerd. Deze pomp zuigt de mest op, terwijl de waterpomp water aanzuigt en met de mest mengt. Een doorstroommeter houdt bij hoeveel water er in de kast komt. Een tweede meter registreert hoeveel mest er – via een aangesloten sleepslangbemester – op het land gebracht wordt.

Een mengsel van mest en water stoot minder ammoniak uit dan alleen mest doet, weet De With. Door een mestwatermengsel uit te rijden, hoopt De With dat de sleepvoetbemester, die hij ook produceert, gebruikt mag blijven worden. Hij weet echter nog niet welke eisen de overheid dat ook daadwerkelijk zal toestaan en welke eisen ze gaat stellen aan de registratie van het bijmengen van water aan de mest.

De pomp kost 10.000 euro. Een compleet sleepslangsysteem, dus inclusief bemester en pomp zou minder dan 40.000 euro kosten.

Gerelateerde artikelen