Favoriet

Dierverzorging

Investeren in kreupelheiddetectie interessant

Voor het automatisch herkennen van kreupele koeien ligt doorontwikkeling van bestaande systemen voor activiteitsmeting het meest voor de hand. Diverse fabrikanten maken stappen. Veehouderij Techniek resumeerde.

Voor het automatisch herkennen van kreupele koeien ligt doorontwikkeling van bestaande systemen voor activiteitsmeting het meest voor de hand. Diverse fabrikanten maken stappen. Veehouderij Techniek resumeerde.

Een vroege automatische herkenning van kreupelheid maakt vroege behandeling mogelijk. Daarom kan de investering in automatische herkenningssystemen interessant zijn.

Ontwikkelingen

Drukmatten blijven min of meer in onderzoeks- en ontwikkelingsfasen hangen, terwijl activiteitsmeting inclusief kreupelheidsdetectie al commercieel verkrijgbaar is bij de Britse firma IceRobotics. Melk- en staltechniekgigant Gea is op de markt met CowView-activiteitsmeting. Door de stal in zones te verdelen kan CowView nagaan of een koe ligt, staat, vreet of loopt. Omdat het activiteitspatroon bij kreupele of naderend kreupele koeien anders is dan dat van gezonde koeien, kan dergelijke technologie kreupelheid voorspellen en herkennen.

[meerinvakbladpromo tekst=”Welke oplossingen er nog meer zijn, hoe het zit met de algoritmes van IceRobotics en hoe CowAlert werkt is te lezen in het novembernummer van Veehouderij Techniek. “]

Gerelateerde artikelen