Favoriet

Weiden

Weidegang niet automatisch gezonder voor melkvee

Melkkoeien die regelmatig een weiland zien, zijn niet gezonder dan koeien die hoofdzakelijk op stal staan. Dat blijkt uit een studie van het Thünen-instituut die in het Duitse vakblad DLZ Agrarmagazin wordt besproken.

Koeien die regelmatig worden geweid zijn minder vaak kreupel en zijn over het algemeen schoner, bevestigt de studie die is uitgevoerd in het kader van het landelijke programma ecologische landbouw. Maar uit de studie blijkt ook dat het percentage schrale koeien groter is bij koppels die worden geweid.

Bovendien heeft de melk van koeien die jaarrond op stal staan (of hooguit een uitloop tot hun beschikking hebben) over het  algemeen een optimale vet-eiwitcoëfficiënt. Ook werd bij deze dieren zelden een te hoge ureumgetal vastgesteld. Eén en ander pleit er wat de gezondheid betreft voor om de koeien jaarrond op stal te houden, schrijft het vakblad.