Favoriet

Dierverzorging

Veehouders onderschatten belang goed drinkwater

Amerikaanse melkveehouders moeten meer nadenken over de drinkwatervoorziening van hun koeien in de stal. Dat zegt specialist John Tyson in Hoard’s Dairyman.

Goed drinkwater is niet alleen van belang voor tal van lichamelijke functies, maar ook voor de productie van melk. Vandaar dat het belangrijk is dat veehouders hun drinkplaatsen in de stal goed inrichten.

Koeien drinken het best als ze hun snuit 2,5 tot 5 cm in het water kunnen drukken, aldus Tyson. Wat betreft de minimale wateropbrengst houdt Tyson een hoeveelheid aan van 13,5 liter per minuut per koe. Op een groep van honderd dieren moeten vijftien koeien tegelijkertijd kunnen drinken. Ongeacht de grootte van de groep moeten er minimaal twee drinkpunten per groep zijn. Op die manier kunnen ranghogere dieren het drinken van ranglagere dieren niet frustreren. Verder moet er achter de koe zoveel ruimte zijn dat er makkelijk een andere koe kan passeren.

Gerelateerde artikelen