Favoriet

Melktechniek

Vijf keer melken in twee dagen

Bij driemaal daags melken ligt de melkproductie flink hoger dan bij tweemaal daags melken. Maar het kost wel je nachtrust. Hoard’s Dairyman wijst zijn lezers op een alternatief: vijf keer melken in twee dagen.

Bij een interval van 9,5 uur tussen twee melkbeurten, produceren koeien volgens veehouderijconsultant Richard Barton nagenoeg net zoveel melk als bij driemaal daags melken. Volgens hem komt dat doordat een koe minder melk produceert naarmate haar uier voller raakt. De productieafname is het grootst vanaf 10 uur nadat zij gemolken is.

Behalve meer nachtrust levert het zogenoemde 5/2-melken een aanzienlijke kostenbesparing op (arbeids-, stroom- en schoonmaakkosten). De 182 melkbeurten die je op deze manier op jaarbasis niet uitvoert, leveren bij 200 melkkoeien een besparing op van omgerekend 18.140 euro. En als de melkstal de beperkende factor is, kun je bij 5/2-melken meer koeien houden dan bij driemaal daags melken.

Gerelateerde artikelen