Leeslijst

Mesttechniek

Nieuwe Evers Tribus combi-bemester

Evers komt naar Agritechnica met de nieuwe Tribus bemester. De bemester combineert twee verschillende bewerking en is daardoor te gebruiken op bouwland, in de stoppelbewerking en op grasland.

Met de Tribus is bij het overschakelen van een bewerking van bouwland naar grasland aan- en afkoppelen van de machine niet meer nodig. Als zodebemester op grasland worden de tweede rij schijven en de rol hydraulisch omhoog gebracht. Op die manier blijft de Tribus een zodebemester om mest in grasland te injecteren.

Bouwland

Op bouwland staan de tweede rij schijven en de rol in de onderste stand en wordt de mest achter de eerste rij ingebracht. In combinatie met de tweede rij schijven wordt de machine als schijveneg gebruikt om grond of stoppels te bewerken.

De Tribus is leverbaar in werkbreedtes van 6 tot 9 meter.