Favoriet

Mesttechniek

Ammoniakuitstoot bij mest uitrijden lager dan gedacht

Uit nieuwe berekeningen van Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat de ammoniakuitstoot bij mest uitrijden op het land lager is dan tot nu toe gedacht.

Uit nieuwe berekeningen van Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat de ammoniakuitstoot bij mest uitrijden op het land lager is dan tot nu toe gedacht.

Als mest op het land wordt gebracht met een zodenbemester, blijkt de emissiefactor niet 19, maar ongeveer 17 procent. Bovengronds mest uitrijden leidt niet tot een emissiefactor van 70  maar van 63 procent.

Methode op grasland

De WUR meet ammoniakemissies van uitgereden mest op grasland met een methode waarbij onderzoekers mest uitrijden in cirkels van ongeveer 50 meter doorsnede met 2 meetmasten voor ammoniak. De eerste mast staat midden in de bemeste cirkel en meet de ammoniakconcentratie op 5 tot 7 verschillende hoogtes. De tweede mast staat ruim buiten de cirkel aan de kant waar de wind vandaan komt. Die mast meet de achtergrondconcentratie van ammoniak in de lucht.

De apparatuur op de masten meet hoeveel ammoniak de lucht bevat op verschillende hoogtes. De ammoniakemissie wordt berekend uit de hoeveelheid ammoniak die de wind wegblaast op verschillende hoogtes. Daarvoor worden curves gebruikt die de ammoniakconcentratie en windsnelheid relateren aan de hoogte. De meetgegevens worden gebruikt om de curves te schatten.

‘Metingen passen niet goed bij curve’

Wageningse onderzoeker Paul Goedhart heeft nog eens naar deze curve gekeken die de ammoniakconcentratie op verschillende hoogtes beschrijft. Hij stelde vast dat de ammoniakmetingen eigenlijk niet zo goed passen bij de curve en bedacht een alternatieve curve. Ook stelt hij voor om rekening te houden met het feit dat hoge concentratiemetingen variabeler zijn dan lage metingen. (Bron: WUR / AgriHolland)

Gerelateerde artikelen