Favoriet

Stallenbouw

Lely Sphere vangt ammoniak af

Het Nederlandse Lely introduceerde vandaag Lely Sphere. Deze installatie vangt ondermeer ammoniak uit de stal af. Het splitst de koeienmest in zowel een stikstof-, kali- als een fosfaatmeststof. 

Het Nederlandse Lely introduceerde vandaag Lely Sphere. Deze installatie vangt ondermeer ammoniak uit de stal af. Het splitst de koeienmest in zowel een stikstof-, kali- als een fosfaatmeststof.

Om het systeem te laten werken, monteert Lely rvs-seperatiestrips met gaten in de sleuven van een roostervloer. Door die gaten stroomt de urine snel en zonder in contact te komen met de vaste mest in de gierkelder onder de vloer. Zo ontstaat er minder ammoniak in de stal. Onder de vloer zuigt Lely’s Sphere de lucht en dus de uit de urine vrijgekomen gassen, waaronder ammoniak, uit de kelder en deels van de vloer. De afgezogen lucht gaat naar de N-Capture. Een naam die Lely heeft gegeven aan een apparaat dat min of meer hetzelfde doet als een luchtwasser. Het bindt stikstof uit de afgezogen lucht uit de mestput aan een vloeistof. De urine die in de kelder achterblijft is rijk aan kali. Tegelijkertijd zuigt de Collector mestrobot de vaste mest van de vloer en in de opvang. Deze faeces bevat veel fosfaat en organische stof. Veehouders zouden zo zelf kunnen kiezen welke mest nodig is om de bodem en de gewassen optimaal te bemesten. Volgens Lely moet de installatie, vergeleken met een gangbare stal, 70 procent van de ammoniak afvangen. Het systeem is te installeren in bestaande stallen.

Emmissiearm

Lely startte de ontwikkeling van Sphere in 2015. De eerste prototypen draaiden voor het eerst in 2017. Hoewel de fabrikant verwacht dat ook in het buitenland interesse is voor het systeem, wil het Sphere vooralsnog alleen in Nederland verkopen. Er zijn al vier proefbedrijven, waar de ammoniakemissie gemeten wordt. De definitieve resultaten moeten in de herfst van 2021 beschikbaar zijn. Dan moet ook duidelijk zijn of het systeem een RAV erkenning krijgt. Nu al meent Lely te weten dat 10 tot 20 kg stikstof per koe per jaar afgevangen zou kunnen worden.

Gerelateerde artikelen