Favoriet

Bedrijven

Meer melkveebedrijven met zonnepanelen

Van de melkveehouders in Nederland maakt 32,5 procent gebruik van zonnepanelen op het bedrijf. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2019, zo blijkt uit cijfers van Agridirect.

Waar vorig jaar het percentage melkveebedrijven nog uitkwam op 27,1 procent, is dat nu gestegen met 5,4 procent. Grotere bedrijven maken het meest gebruik van zonne-energie. Zo heeft ongeveer 35 procent van de bedrijven met minimaal 150 koeien zonnepanelen. Bij bedrijven met 50 tot 100 koeien is dit ongeveer 25 procent.

Zonne-energie is volgens Agridirect met afstand de meest populaire manier van alternatieve energie opwekken. 2,4 procent van de melkveehouders heeft windmolens en minder dan 1 procent maakt gebruik van biogas of aardwarmte. 64 procent geeft aan (nog) geen gebruik te maken van enige vorm van alternatieve energie.

Gerelateerde artikelen