Favoriet

Achtergrond

Innovatie

De Nederlandse landbouw en daarmee ook de melkveehouderij stond jarenlang hoog aangeschreven in de wereld. De combinatie van degelijke onderzoeksinstellingen die zich richten op de vraag hoe melkveehouders tegen lage kosten veel melk van goede kwaliteit konden produceren en bedrijven die nieuwe technieken ontwikkelden, zorgden ervoor dat de innovatie en als gevolg daarvan de efficiëntieslag razendsnel plaatsvond.

De Nederlandse landbouw en daarmee ook de melkveehouderij stond jarenlang hoog aangeschreven in de wereld. De combinatie van degelijke onderzoeksinstellingen die zich richten op de vraag hoe melkveehouders tegen lage kosten veel melk van goede kwaliteit konden produceren en bedrijven die nieuwe technieken ontwikkelden, zorgden ervoor dat de innovatie en als gevolg daarvan de efficiëntieslag…

Denk maar eens aan de invloed van de ligboxenstal, de melkrobot en de voerrobot. Maar ook aan de cirkelmaaier en de kuilverdeler. Ze zorgden er allemaal voor dat koeien met gemak melk kunnen produceren. Die innovatie heeft de Nederlandse melkveehouderij en het aanzien in het buitenland geen windeieren gelegd. Daarom is het vreemd dat de politiek weinig lijkt te zien in nieuwe technieken om de huidige problemen – lees de stikstofcrisis – op te lossen. En dat terwijl diezelfde politiek aan de andere kant vertrouwd op de techniek. Denk maar aan motoren die zoveel schoner zijn geworden door de Europese milieueisen. Diezelfde technische oplossingen hebben we nu hard nodig om niet alleen de stikstofcrisis maar ook de hoge energieprijzen te pareren. Immers, de vele zonnepanelen die op de daken liggen en de windmolens die op het land staan helpen om de energierekening te drukken leveren vaak teveel elektriciteit om direct op het bedrijf te gebruiken. Terugleveren wordt steeds minder gewaardeerd. Sterker nog, met de huidige kosten voor een kleine windmolen, leg je toe op iedere kWh die je aan het net wordt teruggeleverd. Dat is op te lossen door accu’s te plaatsen of door de energie op een andere manier op te slaan. Welke manieren? Zeg het maar. We zijn nog niet zover. Maar die oplossingen komen er, daarvan ben ik overtuigd. We zijn er innovatief genoeg voor.