Favoriet

Veehouderij

Melken voor Morgen: 13 oktober in Kamerik

Donderdag 13 oktober start het kennisevenement Melken voor Morgen bij de Boerinn in Kamerik. Drie dierenartsen en een melkveehouder gaan op deze dag met u in discussie over de opfok van jongvee.

Donderdag 13 oktober start het kennisevenement Melken voor Morgen bij de Boerinn in Kamerik. Drie dierenartsen en een melkveehouder gaan op deze dag met u in discussie over de opfok van jongvee.

Dierenarts CowSignals-trainer Bert van Niejenhuis start de inrichting van de kalverstal, melkveehouder Gerjo Koskamp vertelt over hij slaagt in het houden van kalveren bij de koe en hoe hij op eigen houtje de exclusieve kaas van zijn koeien verwaart. Thomas Lowie en Stan Jourquin, beide dierenartsen aan de Universiteit van Gent, gaan het hebben over longgezondheid, het beoordelen daarvan met longechografie en het gericht inzetten van antibiotica.

Om half 10 staat de koffie klaar, om 10 uur start Bert van Niejenhuis. Onder andere behandelt hij enkele aspecten van de kalverstal die hij extreem belangrijk vindt. Van Niejenhuis vindt dat het belang van een voerkeuken in de kalverstal onderschat wordt. Alleen in een goede voerkeuken kun je goede melkvervanger klaarmaken. Zo stelt de dierenarts van Dierenartsengroep Rivierenland. Hoe een goede voerkeuken eruit ziet, legt hij uit tijdens Melken voor Morgen. Meer aanbevelingen van Van Niejenhuis voor de kalverstal lees je hier.

Longgezondheid en longechografie

Thomas Lowie is de tweede in het programma. Aan de hand van eigen onderzoeken legt hij uit hoe het kan dat lang niet alle kalveren met longontsteking op basis van klinische symptomen herkend kunnen worden. Het antwoord daarop is longechografie. Lowie laat zien hoe kalveren met longproblemen het menselijke waarnemingsvermogen omzeilen en dat ze dat bij echografie niet voor elkaar krijgen. In lopend onderzoek werkt Lowie aan een diagnostische methode die een virale van een bacteriële longontsteking kan onderscheiden.

Lowie’s collega, Stan Jourquin, gaat tijdens het evenement in op toepassen van snelscan longechografie van de luchtweggezondheid bij kalveren om het antibioticagebruik te rationaliseren. Daarmee bedoelt hij enerzijds minder antibiotica gebruiken, maar vooral dat antibiotica gericht naar de kalveren gaat waarbij het effect heeft. Jourquin noemt dit precisiebehandeling. Hij neemt in zijn lezing ook de financiële impact mee van een kalf met pneumonie dat tijdig of juist te laat wordt behandeld.

Kalveren bij de koe

Gerjo Koskamp startte 20 jaar geleden vanuit een intensief bedrijf met het houden van de kalveren bij de koe. Pas daarna ging hij in de omschakeling naar biologisch-dynamisch en recent extensiveerde hij door de veestapel te halveren naar 30 melkkoeien waarvan hij nu alle melk zelf tot zijn exclusieve kaas verwerkt. Voor de afzet van deze unieke kaas heet hij z’n eigen kanalen gezocht. En dat moet ook stelt hij, want de zuivelfabriek betaalt niet genoeg voor melk van koeien waar kalveren bij blijven. Tijdens Melken voor Morgen praat hij over wat hij in 20 jaar pionieren probeerde en leerde, over wat voor hem niet werkte, zoals pleegmoeders, en over de voordelen van kalveren die zogen bij hun moederkoe. Veel dagelijks terugkomende ergernissen die menig melkveehouder continu ervaart, spelen bij Koskamp niet.  

Melken voor Morgen

Het jaarlijkse evenement wordt georganiseerd uit naam van verschillende vakbladtitels van AgriMedia, namelijk Elite, Veearts, Veehouder en Veearts, V-Focus en Veehouderij Techniek. Het vindt plaats bij evenementenlocatie De Boerinn in Kamerik. Aanmelden kan nog. Abonnees van de vakbladen van boventaande titels kunnen de dag bijwonen voor 29 euro. Niet-abonnees betalen 129 euro. Meer informatie vind je hier.