Favoriet

Algemeen

Uitbreidingsplannen Nederlandse melkveehouders op lager pitje

Het aantal Nederlandse melkveehouders dat wil uitbreiden is aanzienlijk afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van AgriDirect onder ruim 3.000 bedrijven met meer dan 50 koeien.

Het aantal Nederlandse melkveehouders dat wil uitbreiden is aanzienlijk afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van AgriDirect onder ruim 3.000 bedrijven met meer dan 50 koeien.

Uit de vergelijking met voorgaande jaren blijkt dat de uitbreidingsplannen sterk zijn teruggelopen. In 2023 geeft 8,1 procent van de melkveehouders aan uitbreidingsplannen te hebben, tegenover 13,5 procent in 2022. Tegelijkertijd is er een toename van ruim één procent in het aantal melkveebedrijven dat de intentie heeft het bedrijf te beëindigen, wat neerkomt op een verdubbeling (1,1 procent in 2022 en 2,2 procent in 2023). Daarnaast zijn er meer bedrijven die langzaam afbouwen (3,5 procent in 2023 versus 2,5 procent in 2022).

Het percentage melkveebedrijven dat voornemens is het bedrijf over te laten nemen door een opvolger blijft redelijk stabiel, met 2,1 procent in 2023 ten opzichte van 2,0 procent in 2022. Daarnaast geeft bijna 9 op de 10 melkveehouders aan op de huidige voet door te willen gaan met het bedrijf.