Favoriet

Achtergrond

‘Zonne-energie en landbouw kunnen elkaar versterken’

Zonne-energie en landbouw hoeven elkaar niet in de weg te zitten, maar kunnen elkaar versterken. Dat is de boodschap van het Verbands für nachhaltige Agri-PV (VnAP).

Zonne-energie en landbouw hoeven elkaar niet in de weg te zitten, maar kunnen elkaar versterken. Dat is de boodschap van het Verbands für nachhaltige Agri-PV (VnAP).

De maatschappelijke weerstand tegen zonne-energie op het platteland neemt toe – de zonnepanelen zouden vruchtbare landbouwgrond uit productie nemen. Maar dubbel gebruik van de grond kan de sociale acceptatie vergroten, verwacht het VnAP. Belangrijke troef daarbij zijn verticaal geplaatste zonnepanelen met daartussen een strook grond van zo’n 8 meter. Op die manier zou tot wel 90 procent van de landbouwgrond beschikbaar blijven voor agrarische productie.

Volgens het VnAP staan boeren voor grote uitdagingen. Van hen wordt verwacht dat zij ondanks de lage prijzen de biodiversiteit vergroten en het klimaat ontzien. Het geld dat verticaal geplaatste zonnepanelen oplevert, komt dan goed van pas.

Bron: Top Agrar 3/2024

Gerelateerde artikelen