Favoriet

Veehouderij

Cropvision uitgebreid voor melkveehouder

Agrovision introduceert deze maand CropVision voor melkveehouders. Het programma was al beschikbaar voor het registreren van teelten en wordt nu uitgebreid met de mogelijkheid tot het vastleggen van onder meer beweiden en inkuilen.

Agrovision introduceert deze maand CropVision voor melkveehouders. Het programma was al beschikbaar voor het registreren van teelten en wordt nu uitgebreid met de mogelijkheid tot het vastleggen van onder meer beweiden en inkuilen.

In Cropvision was het al mogelijk om bemestingen vast te leggen, gewasbescherming te registreren, en grondonderzoeken te importeren. Nieuw in het programma is de mogelijkheid om het graslandgebruik vast te leggen. Het beweiden en inkuilen kan geregistreerd worden en de diergroep waarmee beweid wordt of de kuil waar het gemaaide gras ingekuild wordt. Volgens de bedenkers geeft dit de melkveehouder inzicht in de bedrijfsvoering en een hulpmiddel om te voldoen aan de certificeringseisen voor weidegang.

Een andere mogelijkheid in het programma is de uitwisseling van gegevens met loonwerkers en adviseurs. Via een machtiging kan een veehouder een adviseur of loonwerker toegang verlenen tot Cropvision. Loonwerkers kunnen de uitgevoerde bewerkingen voor de veehouder vastleggen. Andersom kan de melkveehouder opdrachten voor de loonwerker klaarzetten. Ook de adviseurs kunnen meekijken met de veehouder en  adviezen uitbrengen.

Gerelateerde artikelen