Blog

Subsidie op machines: mag het wat zinvoller alsjeblieft!

Jonge landbouwers komen in aanmerking voor subsidie op duurzame investeringen. Ook op bepaalde mechanisatie wordt er subsidie verleend. Doel van deze regeling is om jonge landbouwers na bedrijfsovername te stimuleren investeringen te doen die een bijdrage leveren aan onder andere het milieu, klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Een mooie regeling en een mooi doel zou je zeggen.

De regeling doet mij echter fronsen. Zo wordt apparatuur voor Niet Kerende Grondbewerking gesubsidieerd. Maar ja: er is een behoorlijk hoge drempel: de minimale investering moet ruim 33.000 euro zijn. Met alleen een voorzetwoeler kom je lang niet aan dit bedrag. Dus dan moet je als jonge boer al heel wat extra investeringen doen. En dan is het te hopen dat typische NKG investeringen als een klepelmaaier en zaaimachine met schijven wel binnen de regels vallen. Of is de regeling alleen bedoeld voor “grote” jonge boeren? Een spit-zaaicombinatie valt ook onder de subsidie. Ik vraag mij af welke bijdrage dit eigenlijk levert aan: “het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit”?

Wat ook gesubsidieerd wordt is “apparatuur voor plaatsspecifieke toepassing van bemesting”. Best leuk om te investeren in dergelijke apparatuur. Alleen jammer dat het nog ontbreekt aan de informatie die nodig is om te bepalen waar je nu eigenlijk meer of minder bemesting moet toepassen.

Maar waar mijn ongerief vooral vandaan komt: Een jonge landbouwer, klaar voor zijn stap naar biologische landbouw, gaat waarschijnlijk 150.000 euro aan machines investeren om deze stap goed te kunnen maken. Geen van de investeringen (wiedeg, schoffelmachines, GPS voor een rijpadensysteem) valt onder de regeling! En dat terwijl dit toch evident bijdraagt aan de doelen van de regeling. Een andere jonge landbouwer wil NKG gaan toepassen. Deze landbouwer gaat ongeveer  25.000  euro investeren in een klepelmaaier, voorzetwoeler en cultivator. Maar ja: dit is dan weer te weinig om in aanmerking te komen.

Mag het ietsje zinvoller alsjeblieft!

Deel dit bericht via:
Facebook Twitter LinkedIn Email
Sander Bernaerts
Over Sander Bernaerts
Sander Bernaerts is opgegroeid op een gemengd bedrijf (tuinbouw + varkens). Na de HAS werkzaam geweest als vertegenwoordiger in gewasbescherming. Sinds 2000 teelt- en bedrijfsadviseur voor (voornamelijk) de biologische teelt. Sinds kort zelfstandig onder de naam Naturim. In de advisering nadrukkelijk bezig met grondbewerking, zaaibedbereiding, zaai- en planttechniek en mechanische onkruidbestrijding. Zijn persoonlijke drijfveer is het bereiken van een levende en gezonde bodemvruchtbaarheid. Hierdoor zijn rijpadenteelt en conserverende landbouw (NKG) belangrijke specialisaties. Sander is actief in CTF-europe (netwerk Controlled Traffic Farming). Daarnaast is hij actief betrokken bij de kennisontwikkeling van NKG in Nederland. Cursusleider van vele NKG cursussen en initiator van diverse machinetesten.

Helpt u ons in twee minuten deze website te verbeteren?

Als uitgever van Mechaman en LandbouwMechanisatie zijn wij continu op zoek naar hoe we u als lezer nog beter van relevante en nuttige informatie kunnen voorzien. Daarom willen we u graag wat vragen stellen.

Ik doe mee!

Reacties zijn gesloten.