Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Agrarische export breekt record

Trots is onze staatssecretaris Van Dam op de ‘all time high export van 85 miljard’. Een prestatie van formaat die, gezien de actuele wereldmarkt, uitsluitend mogelijk is door een gezamenlijke inzet van overheid en ondernemers, zo stelt de staatssecretaris.

Met zo’n prestatie kan hij op de Grüne Woche met vertrouwen spreken over innovatie en duurzaamheid.

Allen zijn we trots op onze sector, maar de focus zou meer op rendement ofwel toekomst-bestendigheid moeten zijn gericht. Zonder een gezond bedrijfsinkomen zijn de investeringen in innovatie en duurzaamheid per definitie onvoldoende om onze positie op een sterk concurrerende wereldmarkt te behouden of gezien onze ambitie te versterken.

Naast food and flowers steeg volgens het CBS en Wageningen Economic Research ook de export van landbouwmaterialen en -technologie naar 9 miljard euro. Technologie die Nederlandse fabrikanten continu verbeteren omdat zij hiertoe worden uitgedaagd door onze ondernemende boeren en tuinders. En vanzelfsprekend deze technologie ook graag internationaal op markt brengen. Om de wereldbevolking te voeden.

Zonder boeren geen toekomst dus. En welke rol past dan bij onze overheid? Kijken we naar onze omringende landen dan zien we overheden die de zorg die boeren en tuinders besteden aan hun producten en onze leefomgeving onderkennen en waarderen. Innovatie en duurzaamheid zijn geen thema’s van elastiek, ofwel succesvol oogsten begint met zaaien in een vruchtbare bodem. Simpel gesteld bij een concurrerende markt horen concurrerende spelregels voor onze ondernemers, een ‘level playing field’.

De ondernemers in toelevering, primaire productie, be-/verwerking en handel zijn er klaar voor. Nu nog een overheid die onder leiding van Van Dam een toekomstgericht én toekomstbestendig beleid uitstippelt en uitvoert. Zij zijn de belangrijkste schakel in de keten van succes, van omzet naar rendement.