Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Algemeen

Kentekenplaat voor landbouwtrekkers in België

België gaat een specifieke landbouwkentekenplaat invoeren. Overleg tussen het AgroFront (Algemene Boerensyndicaat, Boerenbond en FWA), transportfederaties en de overheid heeft daarin geresulteerd. Als de wetswijzigingen zijn doorgevoerd, moeten trekkers die ingezet worden voor transportactiviteiten aan dezelfde regels voldoen als vrachtwagens.

De nieuwe kentekenplaat zal worden toegekend op basis van een vergunning afgegeven door de FOD Financiën die toelaat dat trekkers, uitgerust met een specifieke landbouwkentekenplaat, in de toekomst rode diesel mogen blijven gebruiken. Als deze voertuigen ook gebruikt worden voor activiteiten die niet met de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf verbonden zijn, zullen voor deze activiteiten bijkomende accijnzen betaald moeten worden en zullen ze onderworpen zijn aan periodieke technische keuring.

De trekkers die helemaal buiten de land- en tuinbouw worden gebruikt, zullen een witte kentekenplaat krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld over trekkers die ingezet worden door bouwondernemers of trekkers die rijden op rekening van derden. Zij zullen ook witte diesel moeten gebruiken. Momenteel is daarop een accijns verschuldigd van 427,68 euro per 1.000 liter. Ook zullen zij niet langer vrijgesteld zijn van periodieke technische keuring.

De transportsector wil dat er een eind komt aan transportactiviteiten met trekkers die landbouwvoordelen, zoals het rijden op rode diesel, genieten. Ook het AgroFront veroordeelt de oneerlijke concurrentie die landbouwvoertuigen veroorzaken. Voor Agrofront was het echter wel cruciaal om de landbouwvoordelen voor de trekkers in land- en tuinbouwgebruik te behouden.

foto belgie