Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Veldspuiten

Keuringsplicht voor alle gewasbeschermingmaterieel

De in Nederland driejaarlijkse keuring van veldspuiten en boomgaardspuiten is uitgebreid naar alle professioneel gebruikte apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Dat melden de productschappen Akkerbouw en Tuinbouw.

Basis van de verplicht keuring is de EU richtlijn ‘Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen’. Apparatuur waarvoor de verplichte keuring nieuw is moet voor eind 2016 minimaal eenmaal gekeurd zijn. Voor apparatuur waarvoor de verplichte keuring al jarenlang geldt (volveldspuiten en boomgaardspuiten) verandert er niets. Voor de open teelten is de keuringsplicht al een bekend verschijnsel, voor andere sectoren zoals de glastuinbouw en sectoren buiten de land- en tuinbouw is het nieuw.

Om een soepele introductie van de keuringen voor apparatuur waarvoor de keuring eerder niet verplicht was te waarborgen, hebben de productschappen de volgende regeling geformuleerd:

– Apparatuur ouder dan bouwjaar 1996 of onbekend bouwjaar moet voor 31 december 2014 gekeurd zijn.
– Apparatuur van bouwjaar 1996 t/m 2000 moet voor 31 december 2015 gekeurd zijn.
– Apparatuur van bouwjaar 2001 t/m 25 november 2013 moet voor 26 november 2016 gekeurd zijn.
– Nieuwere apparatuur (vanaf factuurdatum 26 november 2013) moet binnen 3 jaar na factuurdatum zijn gekeurd.

Voorbeelden van apparatuur die eerder niet onder de verplichte 3-jaarlijkse keuringsregels viel zijn:

• Alle typen motorvatspuiten voor zowel buiten- als binnentoepassing
• Grondontsmettingsapparatuur;
• Rijen- of strokenspuiten (incl. op zaai- of pootmachines gebouwde apparatuur) met een werkbreedte groter dan 3 meter;
• Doseerapparatuur waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden meegegeven aan gietwater;
• Laagvolume spuitapparatuur (Pulsfog en LVM). Hiervoor geldt echter een afwijkende keuringsfrequentie van eens in de 6 jaar. Laagvolume apparatuur waarbij de nozzle het belangrijkste onderdeel is dat aan slijtage onderhevig is, is vrijgesteld van de keuringsplicht mits de nozzle niet ouder is dan 3 jaar.

Vrijgesteld van de keuringsplicht zijn:

• Rijen- of strokenspuiten, waaronder onkruidspuiten in de fruitteelt, met een werkbreedte van 3 meter of minder;
• Handgedragen apparatuur;
• Zwavelverdampers;
• Zaaizaadbehandelingsapparatuur;
• Granulaat strooiers en poederapparatuur;
• Onkruidstrijkers;
• Dompelapparatuur;
• Staminjectie-apparatuur en smartfresh toepassingen.

Voor meer informatie over apparatuur en vrijstellingen wordt verwezen naar de productschapsverordeningen .

De keuring wordt uitgevoerd door bedrijven die hiervoor erkend zijn door de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek. SKL is aangewezen door de productschappen om de apparatuur te laten keuren volgens de in de verordening geformuleerde eisen. Een overzicht van alle SKL erkende keuringstations voor de verschillende typen spuitmachines is te vinden op de website van SKL.

Gerelateerde artikelen