Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Elektronica

Agrobot toepassingen op Hannover Messe

Nederland is in 2014 partnerland op de Hannover Messe, de grootste beurs ter wereld voor industriële technologie en toepassingen daarvan. Kiemkracht, de innovatiealliantie van het Productschap Akkerbouw en InnovatieNetwerk, initieerde en begeleidt het robotica-sensor project Smartbot.

In de Nederlands-Duitse samenwerking wordt gewerkt aan nieuwe robot-sensor-actor toepassingen in onder meer de landbouw. De Smartbottoepassingen, Agrobot, leiden tot vijf sensor-robot applicaties: een vogelverschrikrobot, een voederrobot, een aardappelopslagrobot, een onkruidrobot en kudde oogstrobots met ‘swarm’ technologie. Tijdens de Hannover Messe werden in het Holland Paviljoen twee applicaties van Agrobot gepresenteerd.

Robo-apps op een rij

De Agrobot toepassingen zijn gebaseerd op het open-robot en open-source platform BoniRob dat door de Hochschule Osnabrück in samenwerking met de firma Amazone is ontwikkeld. Tijdens de Hannover Messe worden robo-apps getoond die in het kader van Agrobot ontwikkeld worden. De eerste robo-app is een bodempenetrometer. Deze robo-app bepaalt de bodem-indruk-weerstand en daarmee de mogelijkheid van planten en gewassen om zich te wortelen.

De tweede robo-app die in Hannover is te zien is door Wageningen Universiteit ontwikkeld en is een high-dynamic range camera die onder snel veranderende lichtomstandigheden aardappel van suikerbiet kiemplantjes kan onderscheiden. Aardappelopslag in een suikerbietgewas leidt tot verspreiding van Phytophthora. Nederlandse akkerbouwers zijn verplicht om alle aardappelkiemplantjes in een bietenveld te verwijderen ter voorkoming van deze ziekte. Deze robo-app leidt volgens de makers tot een grote tijdsbesparing bij akkerbouwers.

De vogelverschrikrobot is pas eind 2014 als prototype beschikbaar. Deze robot verjaagt op diervriendelijke wijze ganzen en andere vogels van plekken waar ze niet gewenst zijn. De technologie voor de oogst-robot-kudde is ook nog volop in ontwikkeling. Het doel van deze toepassing is de bodemverstoring, die tot opbrengstderving leidt, te voorkomen door vele kleine samenwerkende robots in te zetten die samen alle taken tijdens het oogsten uitvoeren. De oogst kan vervolgens in een mobiele suikerfabriek worden verwerkt tot diksap of andere producten. Met de oogst-robot-kudde verdwijnt ook de noodzaak van grootschalige rechthoekige percelen die voor grote machines noodzakelijk zijn.