Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Gewasverzorging

Minder middel door luchtondersteuning Hardi Twin-spuit

Gebruikers van een Hardi Twin-spuit verspuiten dankzij de luchtondersteuning gemiddeld 12 procent minder schimmelbestrijdingsmiddelen dan voorheen met hun oude spuitmachine. Ook bij contactherbiciden en loofdoding bedraagt de besparing 11 procent. Bij bodem­herbiciden is de winst met 4 procent wat minder groot.

Dat blijkt uit een enquête die Hardi-importeur Homburg heeft gehouden onder 72 gebruikers van een Hardi Twin-spuit. Eind mei besprak Homburg de resultaten van de vragenlijst met de gebruikers. Doel van de bijeenkomst: ervarin­gen uitwisselen, zodat alle eigenaren van een Hardi Twin-spuit maximaal kunnen profiteren van de techniek waarbij de spuit­kegel met behulp van een ondersteunende luchtstroom in het gewas wordt geblazen.

Drastischer

Uit de enquête blijkt dat sommige Hardi Twin-gebruikers veel drastischer in hun middelengebruik durven te schrappen dan anderen. Zo bedraagt de besparing van de grootste durfal bij fungiciden 30 procent, bij contact­herbiciden 40 procent, bij bodemherbiciden en bij insecticiden en loofdoding 20 procent.

Dit bericht is gepubliceerd in het juli-augustusnummer van vakblad LandbouwMechanisatie.

Gerelateerde artikelen