Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Trekkers

Kentekenplicht voor trekkers in 2018

Trekkers hebben in de toekomst een kenteken nodig om op de openbare weg te mogen rijden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de invoering van de kentekenplicht voor trekkers en mobiele machines.

Met de invoering van dit zogenaamde T-kenteken voldoet Nederland aan de Europese APK-verplichting voor snelle trekkers, die in 2018 in werking treedt en wordt invulling gegeven aan een motie van de Tweede Kamer. Daarnaast kan voor snelle trekkers dankzij de kentekening een snelheidsverhoging worden doorgevoerd naar 40 kilometer per uur, op wegen waar dat volgens de wegbeheerder veilig is. Voor trekkers geldt momenteel nog een snelheidslimiet van 25 kilometer per uur.

Trekkers en mobiele voertuigen

De kentekenplicht zal gelden voor alle trekkers en mobiele voertuigen met beperkte snelheid (MMBS’en). Naar schatting zijn dit in totaal 430.000 voertuigen en landbouwaanhangers (150.000) waarmee 40 kilometer per uur gereden gaat worden.

De voertuigen die zijn uitgezonderd voor het op 1 juli 2015 ingevoerde T-rijbewijs, zoals straatveeg- en maaimachines smaller dan 1.30 meter, zijn ook uitgezonderd voor het T-kenteken. Daarnaast zijn voor de kentekenplicht alle trekkers en MMBS’en met een maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 6 kilometer per uur uitgezonderd. Hier gaat het bijvoorbeeld om wegenbouwmachines of hoogwerkers. De planning is om vanaf 1 januari 2017 alle nieuwe voertuigen direct vanuit de leverancier te kentekenen. Het bestaande wagenpark wordt van februari 2017 tot mei 2018 gekentekend.

Gerelateerde artikelen