Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Grondbewerking

Niet-kerende grondbewerking succesvol

Niet-kerende grondbewerking (NKG) wordt volop en met succes toegepast in het buitenland. In Nederland zijn de resultaten minder duidelijk. Toch biedt NKG ook hier perspectief.

Maar telers die het louter te doen is om de beloofde brandstofbesparing of tijdwinst, komen bedrogen uit. Dat schrijft Christoffel den Herder in vakblad LandbouwMechanisatie.

Niet-kerende grondbewerking (NKG) staat voor een systeem waarbij de bodems en gewassen beter worden dan de gronden die systematisch met de ploeg worden gekeerd.  Maar NKG is meer dan alleen niet meer ploegen. Er geldt een drietal basisprincipes. De eerste is een zo extensief mogelijke bewerking van de bodem. Daarnaast moet de bodem zoveel mogelijk bedekt blijven met gewassen en groenbemesters. Een laatste basisprincipe is het nastreven van zoveel mogelijk variatie in begroeiing (vruchtwisseling en groenbemesters).

Zelfregulatie

Het idee is dat er op termijn een sterke zelfregulatie in de bodem ontstaat. Zelfregulatie in de zin dat het bodemleven gewasresten afbreekt en inwerkt, maar ook dat het bodemleven de bodemstructuur opbouwt, zodat erosie (wind en water) minder vat krijgen. Door zoveel mogelijk variatie in het bouwplan kan ook op het gebied van ziekten en plagen enige zelf­regulatie ontstaan.

Naarmate telers langer NKG toepassen, worden­ de effecten duidelijker en stabieler. Organische stof hoopt zich op in de toplaag waardoor deze laag ruller wordt en beter bewerkbaar. Een hoger organischestofgehalte verbetert het bodemleven, waaronder ook (nuttige) schimmels, bacteriën en mycorrhiza’s (symbioses van schimmels en plantenwortels) en bijvoorbeeld de vochthuishouding in de bodem. Diverse soorten wormen zijn een belangrijke factor in NKG, vooral de Lumbricus Terrestris, de gewone regenworm. Deze soort die door vaste, permanente gangen in de bodem op en neer pendelt, kan grote hoeveelheden organisch materiaal de bodem inwerken. In geploegde systemen wordt deze wormensoort te veel verstoord. Maar bij telers die langduriger NKG toepassen, breiden deze wormen zich dus­danig uit dat ze machinale bodem­bewerking kunnen vervangen.

Het volledige artikel is gepubliceerd in het oktobernummer van vakblad LandbouwMechanisatie.