Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Grondbewerking

Ploegen tegen onkruid?

Ploegen kost veel tijd en brandstof, zeker in vergelijking met niet-kerende grondbewerkingswerk­tuigen. Maar wat gebeurt er met de capaciteit en brandstofverbruik als je ondieper gaat ploegen, sneller gaat rijden en/of breder gaat ploegen­?

Het Duitse Getreidemagazin zocht het uit.

Niet-kerende grondbewerking staat in Duitsland in de belang­stelling. Maar door een toe­nemend aantal herbicideresistente onkruiden, overwegen steeds meer telers terug te grijpen op de ploeg. De kerende grondbewerking is immers een bewezen techniek om hardnekkige onkruiden aan te pakken. Maar ja, ploegen kost wel veel tijd en brandstof.

Sneller rijden

In twee meerjarige proeven in Duitsland werd daarom met een vierscharige wentelploeg uitgezocht wat er gebeurt als je 15 cm in plaats van 30 cm diep ploegt en tegelijkertijd sneller gaat rijden. Bij 5 km/u neemt het dieselverbruik per ha af van 17 naar 11,2 liter. Bij 8 km/u neemt het bij dezelfde ploegdieptes af van 18,2 naar 10,2 liter per hectare.

Breder ploegen

Een andere methode om de capaciteit op te voeren is per schaar breder ploegen. In capaciteit praten we dan bij een vierschaarploeg over een oppervlakte van 1,4 ha/u bij een ploegbreedte per schaar van 45 cm ten opzichte van 1,6 ha/u bij een snijbreedte van 50 cm per schaar. Een significante verhoging of verlaging van het brandstofverbruik werd bij het vergroten van de snijbreedte niet waar­genomen.

Op basis van de resultaten adviseren onderzoekers de telers om zo ondiep mogelijk te ploegen op een zo hoog mogelijke snelheid en de ploegbreedte per schaar maximaal in te stellen. Uiteraard moeten de telers wel kritisch naar hun ploegwerk blijven kijken. Zo moeten de gewasresten goed zijn ondergewerkt. Is dat niet het geval dan valt het voordeel van ploegen (onkruidbestrijding) immers weg.