Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Opbrengstmeting tot waarde brengen

De meeste gewassen zijn weer geoogst. Tijd om uw opbrengsten en rendementen weer eens te vergelijken en te kijken waar voor u verbeterkansen liggen. Opbrengstpotentie van de percelen benutten en bedrijfsrendement behouden en verbeteren is voor telers de uitdaging. Uiteraard in de juiste verhouding met een efficiënte inzet van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, arbeid en machines.

De meeste gewassen zijn weer geoogst. Tijd om uw opbrengsten en rendementen weer eens te vergelijken en te kijken waar voor u verbeterkansen liggen. Opbrengstpotentie van de percelen benutten en bedrijfsrendement behouden en verbeteren is  voor telers de uitdaging. Uiteraard in de juiste verhouding met een efficiënte inzet van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, arbeid en machines.

Opvallend is het dan dat er zo weinig belangstelling is bij telers om gebruik te maken van technieken voor opbrengstmeting. Betrouwbare metingen geven bruikbare informatie over groeiverschillen tussen zones binnen percelen en tussen percelen van eigen bedrijf. De nieuwe technieken van draadloze gegevenstransport via de cloud bieden meer mogelijkheden en gemak. Ze geven nog meer waarde als je ze als teler ook kunt vergelijken met opbrengsten op vergelijkbare percelen in de regio met eenzelfde gewas en ras. Deze zogenaamde benchmarking wordt breed toegepast buiten de landbouw. Je krijgt beter zicht op hoeveel verbeterpotentie je nog kunt hebben.

En als je bij de onderste helft hoort in  productie en rendement, is de volgende stap de oorzaken te vinden.  Vaak liggen deze in de bodem, ontwatering, of het niet tijdig of goed uitvoeren van bewerkingen in het seizoen. Neem daarom de tijd om gegevens te verkrijgen en deze te analyseren. Sparring met collega’s of adviseurs kan daarbij een goede start zijn. Niet op basis van meningen, maar op basis van meetresultaten en feiten. Hier liggen ook kansen voor loonwerkers. Enerzijds om de data over opbrengsten op perceel- en zoneniveau te leveren, maar ook door vergelijkingswaarden te maken en beschikbaar te stellen. Samen met een advies als praktisch teeltdeskundige kan de loonwerker-adviseur daarmee een goede gesprekspartner zijn. Aansluitend kan hij aangeven hoe verbeteringen in bodemkwaliteit en teelttechniek het beste gerealiseerd kunnen worden.

De kunst is nu dat telers, loonwerkers en adviseurs een juiste analyse maken en verbetermogelijkheden kunnen vinden. Goede ondernemers weten deze weg te benutten. Daarmee wordt gegevensregistratie van opbrengsten en verbruik van inputs rendabel. Aanlevering van betrouwbare gegevens in een makkelijk verwerkbare overzichtelijke vorm wordt daarmee een waardevolle dienst, waar de teler ook extra geld voor over heeft.

De eerste voorbeelden zijn er.  Wie volgt?

Gerelateerde artikelen