Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Maaidorsers

Dual Stream maaibord van New Holland

Dit seizoen kunnen kopers van een New Holland-maaidorser kiezen voor het Dual Stream-maaibord. Dat leidt volgens de fabrikant tot een hogere capaciteit en een lager brandstofverbruik. Dat meldt Profi.

Als een maaidorser het gewas hoger afknipt, hoeft er minder materiaal door de machine, neemt de capaciteit toe en daalt het brandstofverbruik. Toch scheren de meeste telers hun graan liefst wat korter af. Immers een lange­re stoppel betekent vaak dat je er nog een keer met een stoppelmaaier overheen moet. En op extra werk in oogsttijd zitten boeren­ niet te wachten. Een paar jaar geleden introduceerde New Holland een aantrekkelijk alternatief: het Dual Stream-maaibord. Vanaf dit jaar kunnen kopers de optie ook daad­werkelijk aankruisen op het bestelformulier.

Dorscapaciteit

Achter het normale maaibord heeft de fabrikant met een parallelconstructie een extra mes met een kooirol gehangen. Dat mes heeft een diepteregeling die onafhankelijk werkt van de diepteregeling van het maaibord. Het originele mes van het maaibord stel je circa 15 procent hoger af en het tweede, additionele, mes knipt het stro op de gewenste eindlengte af. Volgens New Holland stijgt de dorscapaciteit hierdoor met 20 procent en daalt het brandstofverbruik met 15 procent per ton graan. Daarnaast zou je met deze techniek ‘s ochtends eerder kunnen beginnen en ‘s avonds langer kunnen doorgaan, omdat het eerste mes over het vochtig stro heen maait.

Je kunt de optie niet altijd benutten, merkt het Duitse vakblad Profi op. In gelegerde gewassen zul je met het oog op verliezen het eerste mes niet ondiep kunnen afstellen. Of wat te denken van de boeren die behalve het graan ook het stro willen verkopen? Ook is het de vraag of boeren die hun stro hakselen zullen accepteren dat een deel van het stro een veel grotere lengte behoudt dan het stro dat door de hakse­laar wordt versnipperd. Inclusief een aanpassing aan de transport­wagen, kost de optie circa 32.000 euro voor een maaibord van 9,15 meter.