Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Fijnslijpen

Als je een werktuig aanpast, moet het er beter van worden. Daaraan ontleent de smid, waarover we in dit nummer van LandbouwMechanisatie schrijven, zijn bestaansrecht.

Als je een werktuig aanpast, moet het er beter van worden. Daaraan ontleent de smid, waarover we in dit nummer van LandbouwMechanisatie schrijven, zijn bestaansrecht.

Hij sleutelt, slijpt en last net zo lang tot een bestaande machine precies dat doet wat u en hij ervan verwachten. En lukt dat niet, dan bouwt hij hem wel helemaal zelf. Toch is niet elke verandering een verbetering. Zo voorkwam chloorprofam decennialang dat aardappelen in de bewaring gingen kiemen. In combinatie met MH aan het einde van het groeiseizoen kon je de aardappelen zo lange tijd in kiemrust houden. Sinds dit jaar is het middel verboden. Logisch, met de gezondheid mag je niet sollen. Met vrees zagen telers het verdwijnen van het middel tegemoet. De ongerustheid spitste zich toe op residuen van het middel in beton, hout en op het metaal. De hele zomer werden schuren schoongeveegd, schoongespoten en verbouwd. Het moest voorkomen dat ook de nieuwe aardappelen sporen van het middel zouden bevatten. Dat gevaar lijkt te zijn geweken, mede door een iets aangepaste residunorm. Maar een ander probleem dient zich aan. Wellicht tegen beter weten in, verwachtte ik dat de nieuwe, alternatieve middelen net zo goed als, en misschien zelfs wel beter zouden werken dan het oude middel. Nee dus… Het effect van een behandeling viel mij enorm tegen. Vooral de vroege rassen kiemen gemakkelijk. Een te hoge buitentemperatuur en het ontbreken van mechanische koeling spelen daarbij een rol. Er hangen nu zeilen in de schuur om de ruimte te verkleinen – dit zou het effect van het middel verbeteren. Het bemoeilijkt het ventileren en sorteren. Een verandering? Ja, dat kun je wel zeggen. Een verbetering? Ik moet het nog zien. Maar we geven niet op. Als het resultaat dan toch weer tegenvalt, gaan we gewoon verder. Met fijnslijpen.

Gerelateerde artikelen