Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

De eTrac met intelligente trekhaak

Het was februari 2015 toen in de media werd gemeld dat er een nieuwe Nederlandse trekkerfabriek zou komen. Tenminste, als het aan mij lag. Een ambitieus plan, maar ook een plan die zou staan of vallen met mijn vasthoudendheid. En dat is ook gebleken.

Nu we ruim zes jaar verder zijn blijkt het concept van de eTrac als onbemande en elektrisch aangedreven trekker voor de fruitteelt, maar ook als modulair concept, steeds meer handen en voeten te krijgen. Door voortschrijdend inzicht hebben we besloten om de hefinrichting en aftakas weg te laten en alleen nog maar een trekhaak met 24VDC met CAN bus en 400 VAC aansluiting te monteren om allerlei werktuigen op een eenvoudige manier met de eTrac te kunnen koppelen en aan te drijven. De hefinrichting, als deze nodig is, is onderdeel van het getrokken werktuig.

Getrokken spuit elektrificeren

Zo zijn we in 2019 begonnen met het trekken van plukkarren. Daar is uiteraard geen hef of aftakas voor nodig. In 2020 deden we een proef met schoffelen met een rolhak en vingerwieder. Deze waren aan de voorkant van de eTrac met hef gemonteerd, maar ondertussen hebben we besloten dat we ook deze schoffels zullen gaan trekken en dat de hef onderdeel zal zijn van dit werktuig wat ook met de trekhaak aan de eTrac zal worden gekoppeld. In 2021 koppelden we de Eco Clipper, het elektrisch maaidek van Syb Leijenaar, nog met een hefinrichting met de eTrac. Intussen is deze hefinrichting weer weg gehaald omdat het heffen niet echt nodig is voor het maaien. We trekken het maaidek alleen nog maar met de trekhaak. Als laatste zullen we binnenkort een getrokken spuit elektrificeren door de mechanische aftakas te vervangen door een elektromotor. Daarmee is de eTrac als modulair concept voor de fruitteelt klaar om ingezet te worden voor alle onbemande onderhoudswerkzaamheden in de boomgaard; van het trekken van plukkarren tot het trekken van een schoffel, maaidek en spuit voor het plaatsspecifiek spuiten.

In 2023 op de markt

Met het ontwikkelen en bouwen van een robottrekker denk je vaak te moeilijk en is het juist belangrijk om elke keer weer terug te keren naar de basis, het trekpaard. Waar we nu op uit zijn gekomen is in feite niet meer dan een intelligente trekhaak die zich met behulp van GPS-RTK door de boomgaard verplaatst. Door een eenvoudige en herkenbare mechanische interface toe te passen kunnen getrokken werktuigen op een flexibele manier met de eTrac worden gekoppeld en uitgewisseld. Ik wil mijn project niet vergelijken met Apple en Steve Jobs, maar in feite hanteren we wel een zelfde filosofie: keer terug naar het absolute gebruikersgemak voor de eindgebruiker en push deze technologie op een consistente manier tot de market pull zich aandient. Half november wordt bekend of ons volgende MIT-subsidie potje wordt toegekend om de laatste fase van ons project in te kunnen gaan. Het blijft tot aan die tijd nog even duimen. Vanaf 2023 willen we dan met de eTrac en zijn getrokken werktuigen de markt op gaan.

Gerelateerde artikelen