Favoriet

Boomverzorging

Richtlijn boomveiligheidsregistratie van Crow

De landelijke Richtlijn boomveiligheidsregistratie is in ontwikkeling. Kennisplatform Crow laat weten te werken aan de richtlijn waarin ook eenduidigheid komt voor het digitaal vastleggen van gegevens zodat data uitwisselbaar zijn.

20140512_Crow_richtlijn_boomzorgDe landelijke Richtlijn boomveiligheidsregistratie is in ontwikkeling. Kennisplatform Crow laat weten te werken aan de richtlijn waarin ook eenduidigheid komt voor het digitaal vastleggen van gegevens zodat data uitwisselbaar zijn.

Boomeigenaren in Nederland moeten, op grond van het Burgerlijk Wetboek boek 6 artikel 162, voldoende zorg aan hun bomen besteden om overlast of schade door bomen tot het minimale te beperken. De Richtlijn boomveiligheidsregistratie, die nu dus ontwikkelt wordt, geeft invulling aan de zorgplicht. Dankzij de richtlijn weten boomeigenaren weten wat ze moeten inventariseren en registreren.

Standaard formaat

Met het verschijnen van de richtlijnen, komt er ook inspectie- en beheerssoftware om de bevindingen van boomcontroles vast te leggen. Met de software worden data vastgelegd in een standaard formaat waardoor de gegevens uitwisselbaar zijn. Crow verwacht dat de richtlijn en de software na de zomer klaar voor gebruik zijn.

Crow

Kennisplatform Crow is een onafhankelijke kennisorganisatie en treedt op als kennispartner voor beleidsmakers, ontwerpers, uitvoerders, onderzoekers en adviseurs van zowel de overheid als uit het bedrijfsleven. Crow heeft geen winstoogmerk.