Favoriet

Onkruidbestrijding

Verbod chemie op verhardingen komt later

Vorige week heeft Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu tijdens een debat laten weten het voornemen op een verbod op onkruidbestrijding met chemie op verhardingen, niet in te willen laten gaan per november 2015, maar pas begin 2016.

Mansveld heeft in het debat tevens duidelijk gemaakt dat zij het gebruik van chemie voor onkruidbestrijding op verhardingen wil verbieden door een wijziging in het activiteitenbesluit. Naar verluidt wordt begin 2015 de concept wettekst aangeboden aan de Kamer.

Laagrisicomiddelen

Rondom de onduidelijkheid die bestaat over het al of niet toelaten van de zogenoemde laagrisicomiddelen kon Mansveld tijdens het debat geen duidelijkheid geven. Zij de kamer nog per brief informeren over de kwestie.