Favoriet

Onkruidbestrijding

Chemieverbod: stand van zaken

Het einde nadert voor het gebruik van glyfosaat. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil dat het verbod per 1 maart in werking treedt. Maar het besluit is nog niet in de Staatscourant gepubliceerd en dus is het nog niet officieel.

Het einde nadert voor het gebruik van glyfosaat. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil dat het verbod per 1 maart in werking treedt. Maar het besluit is nog niet in de Staatscourant gepubliceerd en dus is het nog niet officieel.

Als het officieel is, dan zal er meer veranderen op het gebied van chemie. Het verbod geldt dan ook voor ‘alle oppervlak dat is geprepareerd om het beter begaanbaar te maken’. En dat betekent bijvoorbeeld dat het onkruid op schelpenpaden ook niet meer mag worden doodgespoten. Het doel is duidelijk: geen gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Particulieren

Het verbod zal ook gaan gelden voor particulieren. Maar zij mogen naast het terras – dus in de perkjes – nog wel glyfosaat gebruiken. Dit omdat een algeheel verbod op particulier gebruik juridisch niet houdbaar lijkt.

Behalve de recreatie- en sportterreinen en onverharde terreinen van particulieren zijn er nog enkele uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan luchthavens, waar geen begroeiing getolereerd kan worden of aan chemiebedrijven waarbij gebruik van onkruidbranders een te groot veiligheidsrisico vormt. Hoe de overheid deze uitzonderingen gaat reguleren en onder toezicht gaat houden, is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat deze terreinen het keurmerk Barometer Duurzaam Terreinbeheer Zilver of Goud moeten hebben. [meerinvakbladpromo tekst=”Lees meer over het verbod op glyfosaat in het februarinummer van Tuin en Park Techniek.”]