Favoriet

Veiligheid

Gehoorbescherming belangrijker in nieuwe EU-verordening

De nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen wordt vernieuwd. Gehoorbescherming valt vanaf nu onder categorie hoge risico’s.

Dat is de belangrijkste aanpassing aan de verordening. Gehoorbescherming staat nu in dezelfde categorie 3 als ademhalingsbescherming en valbescherming. Hierdoor wordt het erkend als onomkeerbaar gevaar voor de volksgezondheid.

De nieuwe pbm-verordening, te vinden op de website van de NEN, gaat gefaseerd in. Tot april 2018 mogen fabrikanten werken aan verbeteringen en een jaar later moet alles op de markt voldoen aan de nieuwe norm.