Favoriet

Onkruidbestrijding

Groenbedrijven blijven strijden tegen chemie

Het verbod op gebruik van pesticiden op verhardingen is begin december 2020 opgeheven door de rechtbank. Roundup mag dus weer ingezet worden. Maar vier grote groenbedrijven blijven strijden tegen chemische onkruidbestrijding.

Het Gerechtshof heeft afgelopen week besloten dat er voorlopig geen nieuw gebruiksverbod komt. Pas de formatie van een nieuw kabinet gaat er weer gestemd worden voor de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen. Tot die tijd blijven groenbedrijven idverde NL, Donker Groep, Dolmans Landscaping Group en Krinkels strijden tegen chemische onkruidbestrijding op verhardingen. De partijen slaan de handen ineen en vragen andere bedrijven hetzelfde standpunt in te nemen en daar ook naar te handelen.

Bodemleven

In een statement laten de vier groenbedrijven weten: ‘Een optimaal beeld creëren van schone straten en paden is voor het oog aantrekkelijk, maar voor milieu, mens en dier schadelijk. Door straten en paden chemisch te bestrijden, verdwijnt namelijk bijna 90 procent van het bodemleven. Niet alleen voor het milieu heeft het nadelige gevolgen. Wanneer het regent, trekken pesticiden in grondwater en plassen, meren en rivieren. Dieren en de mensen drinken het ’gezuiverde’ grondwater en krijgen zo restanten van pesticiden binnen.’

In beroep tegen uitspraak

Het kabinet streeft naar een pesticidevrij Nederland in 2030 en is in beroep gegaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof. Op 9 juli 2021 vinden bij de Hoge Raad schriftelijke toelichtingen plaats.