Opvallend is het snij-laadsysteem. Dat moet minder vermogen vragen, de structuur van het voer intakt laten en een hoge laadcapaciteit hebben. Trioliet heeft het over een capaciteit van 1.400 kg per minuut voor graskuil en voor mais zeker het dubbele. Het laadsysteem bestaat uit een snijraam met transportwals die het voer via een snellopende opvoerband naar de mengkuip brengt. Zodra het gewenste laadgewicht is bereikt stopt de aanvoer. In de mengbak zijn twee vijzels te vinden. Een dwarsafvoerband aan de voorkant van de mengkuip gooit het voer aan de linker- of aan de rechterkant voor de koeien.