Met isolatie, zoals platen of zeilen rondom de robot, zijn de meeste problemen te voorkomen, weet Hendrix UTD. De warmte blijft dan langer hangen. Door de slanggeleiding uit te zetten is bijvoorbeeld ook een bevroren camera te voorkomen. De camera van de robot blijft dan immers tijdens het melken niet onder de koe waardoor hij minder snel bevriest.

Stinkende kachels
Vriest het echt hard dan is een kachel of een heater noodzakelijk. Maar ook zij hebben een nadeel. Nieuwe kachels en heaters stinken de eerste 24 uur na ingebruikname zo sterk dat de koeien minder vaak naar de robot komen. Het gebruik van een dieselkachel blijkt tot een daling van 0,2 tot 0,4 melkingen per koe te kunnen leiden. Een gaskachel of infraroodkachel daarentegen maakt minder geluid en stinken niet.

Vloerverwarming
Uit de enquête onder 40 Oost-Nederlandse melkveehouders blijkt dat het type stal en de plaats van de melkrobot in de stal van invloed zijn op de werking van het systeem tijdens een flinke vorstperiode. Een centraal in de stal opgestelde robot heeft minder snel problemen dan een die op de kopse kant van de stal staat. De kou heeft dan namelijk meer vat op het systeem. Bij nieuwbouw kun je het best meteen rekening houden met de vorst en vloerverwarming aanleggen om de vorst bij de robot weg te houden.