Deze machine kan voor en na het zaaiseizoen als gewone zodebemester ingezet kan worden.

  • Zodebemesten en rijenbemesten
  • Elementen verwijderen voor rijenbemesting
  • 5.63 en 7.13 meter werkbreedte

De bemestingselementen van deze machine zijn met een tussenafstand van 750 mm aan het frame opgehangen. Met een schijfafstand van 190 mm wordt aan beide zijden op 95 mm van de latere maïsrij mest in de grond. Door middel van een RTK GPS systeem slaat de gegevens van het bemesten op, zodat je de maïs later exact tussen de mestrijen kan zaaien.
De bemester kan na voor en na het zaai en pootseizoen snel en eenvoudig omgebouwd worden tot normale zodebemester. Het frame van de bemester is voorbereid om hier elementen tussen te plaatsen, zodat de afstand tussen de schijven gelijk is aan die van een normale zodebemester.
De bemester is voorzien de normale Veenhuis 3-delige kouterschijven van Ø 450 X 34 mm, opgehangen in een parallellogramconstructie. De machine is leverbaar als 8- en als 10-rijge uitvoering. De werkbreedtes als zodebemester zijn dan respectievelijk 5.63 en 7.13 meter.