De fabrikanten zijn daarnaast verplicht om al hun afnemers te informeren over het risico op beknelling en moeten hun afnemers ook vertellen hoe je dat kunt voorkomen. Zijn de gordijnen, die gebruikt worden om het klimaat in de stal te regelen, niet afgeschermd dan mogen mensen niet dicht bij het scherm kunnen komen. Is dat niet te voorkomen, dan moet het stalgordijn uitgeschakeld worden, aldus de Arbeidsinspectie.
Terugnemen
Voor eind juni moeten alle systemen door de fabrikanten zijn voorzien van afschermingen of beveiligingsinrichtingen. Krijgt de fabrikant dat niet voor elkaar, dan moeten ze het systeem terugnemen.
Controle
De Arbeidsinspectie wil met steekproeven controleren of de maatregelen ook worden nageleefd.

Aanvulling 8 juni 2011: Het verbod geldt dus alleen voor automatische gordijnen waarbij zowel de aandrijving als de buizen waarover het doek zich oprolt een gevaar vormen. Fabrikanten en leveranciers menen dat het niet lukt om alle schermen voor eind juni vielig te maken. Ze hopen op uitstel.