Het tochtdetectiesysteem van Nedap heeft een aantal aanpassingen ondergaan. Het uitlezen van de transponders is niet meer passagegebonden, maar gebeurt continu door een antenne in de stal met een bereik van 50 meter.

Door deze aanpassing is het mogelijk het systeem bij jongvee te gebruiken, zonder meerdere antennes te plaatsen. Behalve verhoogde activiteit, kan de Lactivator nu ook verlaagde activiteit detecteren, om eventuele gezondheidsproblemen vast te kunnen stellen.

Nedap Lactivator
De in 2006 geïntroduceerde Lactivator detecteert tochtigheid met een betrouwbaarheid van 90 procent. Tocht die het menselijke oog niet ziet, herkent de Lactivator volgens Nedap wel. De transponder die de koe om haar poot of met een halsband om haar nek draagt, wordt uitgelezen wanneer de koe de antenne in bijvoorbeeld de melkstal of de terugloopgang passeert.
Realtime
Nieuw is het Lactivator Realtime detectiesysteem. Een antenne in de stal leest de transponders uit tot een afstand van 50 meter. Hiervoor gebruikt Nedap transponders met een sterkere frequentie. Voor Realtime kiest Nedap voor transponders om de poot, omdat de gegevens die daar verkregen worden betrouwbaarder zijn dan bij gebruik van een halsband.

24/7 tochtdetectie
Wanneer bij gebruik van de Lactivator Realtime, geen weidegang wordt toegepast kan 24/7 tochtigheidsdetectie worden toegepast. De transponder communiceert iedere vijf minuten met de antenne, mits die in bereik is. Doet de transponder vier uur niets, dan schakelt hij zichzelf uit om de batterij te sparen. Data van transponders die niet in gebruik zijn worden uit het online, over internet, te raadplegen programma verwijderd.
CRV
Koppelingen met managementprogramma’s zijn mogelijk, Nedap werkt daarvoor samen met onder andere CRV. Daardoor is het mogelijk in Veemanager de gegevens van de Lactivator te raadplegen. Met Lactivator is mogelijk meerdere antennes te gebruiken voor meerdere stallen of grote stallen, koppels tot 1.000 koeien zijn volgens Nedap geen probleem.

Gerelateerde artikelen