Claas en John Deere ontwikkelden beiden laboratoria die op de hakselaar gemonteerd worden. De fabrikanten winnen gegevens over het gewas met een NIR-sensor in de blaaspijp. NIR staat voor Near Infrared. John Deere en Claas stellen met de NIR-sensor onder andere het gehalte zetmeel, ruw eiwit en ruwe celstof vast.
De hakselaars analyseerde het drogestofgehalte van het gehakselde gewas al om de optimale snijlengte te kunnen bepalen. Op basis daarvan paste de hakselaar van John Deere de snijlengte al eerder automatisch aan, Claas kan dat nu ook. Op dezelfde manier kan de hakselaar van John Deere nu ook conserveringsmiddelen toevoegen. De hakselaar beschikt met het kleine laboratorium immers over de gegevens om te kunnen bepalen hoeveel middel voor een goede conservering nodig is.
Techniek
De NIR-sensor van John Deere zend infrarood licht door een monster van het gewas. Het infrarode licht wordt geabsorbeerd, gereflecteerd of schijnt door het materiaal heen. Aan de hand van door Duitse en Amerikaanse laboratoria vastgestelde kalibratiegrafieken wordt het monster geanalyseerd. De gegevens zijn binnen enkele seconden beschikbaar.

Gerelateerde artikelen