Favoriet

Mesttechniek

Bovengronds mest uitrijden met watertoediening

Onderzoekers van Universiteit Wageningen experimenteren met een nieuwe techniek voor het reduceren van de ammoniakuitstoot bij het bovengronds uitrijden van drijfmest. Hierbij wordt het uitrijden gecombineerd met het versproeien van water.

Voor het onderzoek gebruiken de onderzoekers een mesttank van Roelama met twee compartimenten. Een compartiment is gevuld met tien kuub mest, het andere met vier kuub water. Het versproeien van water gaat via een tweede spuitstuk. Het water zou de ammoniak binden en de mest van het gras spoelen. Minder emissie en betere benutting van de mest zijn het gevolg, zo stelt melkveehouder Klaas Wolters in het Groningse Winsum. Het onderzoek vindt plaats op zijn bedrijf.

De tank heeft naast de vacuümpomp, een hydraulisch aangedreven verdringerpomp om het water te versproeien, water vullen moet met een externe pomp. Daarvoor is het watercompartiment aan de bovenzijde voorzien van een opening van 60 maal 60 cm.  De melkveehouder monteert een zwenkarm bij de mestput om tijdens het mest pompen water te kunnen laden. Wolters werkt daarvoor nog aan een systeem om met afstandsbediening de externe centrifugaal pomp in en uit te schakelen. Aan het eind van de zomer zijn de onderzoeksresultaten bekend.